Kategorijos

Pirkimo taisyklės

 • Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją el. paštu [email protected] arba telefonu 8 647 38271. 

 1. PREKIŲ UŽSAKYMAS 
 • Norėdamas užsisakyti Prekių iš Internetinės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Internetinės pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo kaip svečias funkciją. 
 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. 
 • Informacija apie apmokėjimo būdus, pristatymo sąlygas bei įkainius yra skelbiama pinkpharma.lt ir Pirkėjas privalo susipažinti Internetinėje parduotuvėje, skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“. 
 • Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, įskaitant, bet neapsiribojant dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, yra sutrikęs tiekimas dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su Internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 8.2 punkte, ar dėl kitų priežasčių, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtą (-as) sumą (-as) per 14 kalendorinių dienų. 
 • Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus už Prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. Apie užsakymo vykdymo pradžią Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu. 
 • Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo. 

 1. PIRKĖJO TEISĖS

 • Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo užsakytos Prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. 
 • Tais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytas Prekes Pardavėjui. Taip pat Pirkėjas neturi teisės grąžinti Prekių, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais atvejais. 
 • Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

 1. PIRKĖJO PAREIGOS

 • Pirkėjas privalo priimti užsakytas Prekes ir sumokėti Prekių bei jų pristatymo kainą. 
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti Internetinėje parduotuvėje. Skiltyje „MANO PASKYRA” Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo internetinio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.). 
 • Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

 • Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją bei užsakymą (-us), jeigu Pirkėjas Internetine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
 • Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant. 
 • Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti. 
 • Atsižvelgiant į Pirkimo taisyklių 1.4 punktą ir siekiant pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar Prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių, t. y. daugiau nei 20 vnt. vienos konkrečios Prekės per mėnesį. 
 • Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

 1. PARDAVĖJO PAREIGOS

 • Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės pinkpharma.lt teikiamomis paslaugomis. 
 • Organizuoti Pirkėjo užsakytų Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba į vieną iš Pirkėjo nurodytų atsiėmimo punktų. 
 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos Prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepateikimą. 
 • Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už internetinėje parduotuvėje užsakytų Prekių pardavimą ir įsigytų Prekių tinkamą pristatymą, Prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą. 
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šiose Taisyklėse, Privatumo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 1. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

 • Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir Prekių atsiėmimo/gavimo momentu papildomos nuolaidos nėra taikomos. 
 • Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą bei grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas buvo atsiskaitęs. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. 
 • Internetinėje parduotuvėje dėl techninių klaidų, kurios yra akivaizdžios bei kurias Pirkėjas gali lengvai atpažinti, Pirkėjui už akivaizdžiai klaidingą kainą įsigijus Prekių ar pasinaudojus nuolaidomis/akcijomis didesne negu Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje numatyta apimtimi, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes tokia akivaizdžiai klaidinga kaina ir nekyla pareigos suteikti nuolaidą/akciją nenumatyta apimtimi. Nustačius tokį atvejį Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą bei grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas buvo atsiskaitęs. 
 • Už Prekių atsiėmimo Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje, pristatymo į terminalą/paštomatą ir/ar pristatymo per kurjerį paslaugas taikomi Prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Internetinės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. 
 • Pirkėjas už Prekes atsiskaityti gali vienu iš šių būdų:
  • užsakymo „Į namus“ atveju Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas Prekes: mokėjimu per elektroninės bankininkystės sistemą arba banko kortele kurjeriui pristatant Prekes. 
  • Užsakymo „Į paštomatą“ atveju Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas Prekes: mokėjimu per elektroninės bankininkystės sistemą.  
 1. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

 • Prekių pristatymas Pirkėjui:
  • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. 
  • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. 
 • Prekės pristatomos kurjeriu į namus ar kitu Pirkėjo nurodytu adresu:
  • Prekės Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo suformavimo ir/ar gauto apmokėjimo už Prekes bei Prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje. 
  • Prekių pristatymas į namus yra nemokamas perkant už 35,00 Eur ir daugiau. Užsisakius Prekių su pristatymu į namus už mažiau nei 35,00 Eur, pristatymas kainuos 2 Eur. 
  • Užsisakant Prekes į Kuršių Neriją, Prekių pristatymo kaina – 17,37 Eur. 
  • Pirkėjas įsipareigoja atsiimti Prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Kai Prekės pristatomos „Į namus“, Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka sutarties sąlygas. 
 • Prekių pristatymas į „LP Express“ paštomatus:
  • Prekės į Pirkėjo pasirinktą “LP Express” paštomatą pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo. 
  • Prekių pristatymas į paštomatus yra nemokamas perkant už 35,00 Eur ir daugiau. Užsisakius Prekių į paštomatus už mažiau nei 35,00 Eur, pristatymas kainuos 2 Eur. 
  • Pasirinkus pristatymo būdą į paštomatą, skirtingais metų laikais, kai temperatūra svyruoja paros eigoje, už siuntos kokybę atsakingas yra Pirkėjas. 
 • Prekių pristatymas į „Omniva“ paštomatus:
  • Prekės į Pirkėjo pasirinktą “OMNIVA” paštomatą pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo. 
  • Prekių pristatymas į paštomatus yra nemokamas perkant už 35,00 Eur ir daugiau. Užsisakius Prekių į paštomatus už mažiau nei 35,00 Eur, pristatymas kainuos 2 Eur. 
  • Pasirinkus pristatymo būdą į paštomatą, skirtingais metų laikais, kai temperatūra svyruoja paros eigoje, už siuntos kokybę atsakingas yra Pirkėjas. 
 • Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją ar jo įgaliotą atstovą. Pirkėjas, laiku neinformavęs Pardavėjo apie nepristatytas Prekes, praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus dėl Prekių nepristatymo laiku. 

 1. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

 • Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo – pardavimo arba Prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties. 
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jis ar jo Prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą Prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti Prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. 
 • Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, turi Pardavėjui – UAB „Pinkpharma“, juridinio asmens kodas 303572529, buveinės adresas: T. Kosciuškos g. 24-18, Vilnius, pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas ne nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1R-357 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9/asr). 
 • Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių Prekių:
  • kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus; 
  • kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekė prarado prekinę išvaizdą bei yra netinkama grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos; 
  • kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais. 
 • Prekės laikomos nekokybiškomis tuo atveju, kai yra pasibaigęs Prekių galiojimo terminas, Prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki Prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi Prekių konsistencija, Prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų Prekių kokybės trūkumų. Prekės Internetinėje parduotuvėje yra parduodamos su ne trumpesniu kaip 4 mėnesių galiojimo terminu. 
 • Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos:
  • jeigu Pirkėjui Prekes pristatė kurjeris, Pirkėjo pasirinkimu Prekės grąžinamos bet kurioje Pardavėjo parduotuvėje; 
  • Pirkėjui pageidaujant Prekes grąžinti per kurjerį, visos grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu 8 647 38271. 
 • Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su Preke). Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Grąžinant Prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su Prekėmis, taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą. 
 • Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas Prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Kliento įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad Prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. 
 • Pirkėjui atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties, Pardavėjas Pirkėjui grąžina visus už Prekes sumokėtus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Jeigu atsisakoma dalies pirkimo – pardavimo sutarties, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jei likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų buvusi taikyta mažesnė pristatyto kaina, negu kaina, taikyta pristatant Prekes kartu su grąžinama Preke ir tik ta apimtimi, kuri lygi minėtų pristatymo kainų skirtumui. 
 • Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. 
 • Jeigu pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 kalendorinių dienų pakeisti jam pristatytas Prekes kitomis analogiškomis Prekėmis arba jas grąžinti. 
 • Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis. 

 1. ATSAKOMYBĖ

 • Pirkėjas atsako už Internetinės parduotuvės registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina, kad pateikti asmens duomenys priklauso jam. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų asmens duomenų klaidingumo ar netikslumo. 
 • Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 • Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų Internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti, jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. 
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. 
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius. 

 1. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu bei užsakymo metu pateiktu telefono numeriu. 
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu. 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Tvarkydamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi visais teisės aktų taikomais reikalavimais, detali informacija, kokius duomenis ir kokiais tikslais tvarko Pardavėjas bei kokias Jūs turite teises pateikiama šiose Taisyklėse bei Privatumo taisyklėse, kurios skelbiamos Internetinės parduotuvės puslapyje pinkpharma.lt 
 • Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Internetine parduotuve (įskaitant asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas nurodo elektroninio pirkimo paskyroje esančioje anketoje („MANO PASKYRA“), taip pat duomenys apie Prekių užsakymą ir/arba įsigijimą (mokėjimo už Prekes būdas), užsisakytų/įsigytų Prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą ir lytį, jeigu tokius Asmens duomenis Pirkėjas pateikia. 
 • Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai ir partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas Internetinę parduotuvę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, Prekių pristatymą ir/arba kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minėtus jo įgaliotus duomenų tvarkytojus ir partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti. 
 • Pirkėjas, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, registracijos formoje aktyviais veiksmais pažymi, ar sutinka, kad registracijos Internetinėje parduotuvėje metu pateikti asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Internetinės parduotuvės veikla, joje parduodamomis Prekėmis ir pan. 
 • Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar norėdamas atšaukti duotą sutikimą, gali tai atlikti bet kuriuo metu parašydami žinutę „STOP“ numeriu 8 647 38271 (norėdami nebegauti reklaminių sms pranešimų), spaudžiant nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ naujienlaiškyje arba visais atvejais kreipiantis elektroniniu paštu: [email protected]
 • Pažymima, kad Pardavėjas, remiantis LR elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 2 dalimi, turi teisę vykdyti tiesioginę rinkodarą Pirkėjo registracijos metu pateiktu el. pašto adresu, teikiant Pirkėjui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus dėl panašių ar susijusių Prekių su Pirkėjo jau įsigytomis Prekėmis. Jeigu Pirkėjas susipažinimo su šiomis Taisyklėmis metu prieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu [email protected]. Vėliau atšaukti pranešimus galima šių Taisyklių 14.5. punkte nurodytais būdais. 
 • Pardavėjas norėdamas Pirkėjui ar Internetinės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Internetinėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Internetinėje parduotuvėje naudoja`sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Internetinės parduotuvės lankytoją, nustatyti Internetinės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Internetinėje parduotuvėje esančias klaidas. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali valdyti savo pasirinkimą ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas savo valią dėl jo kompiuteryje (įrenginyje) įrašomos informacijos patvirtina atlikęs slapukų pasirinkimą. Šio sutikimo Pirkėjas gali bet kada atsisakyti pakeitęs nustatymus slapukų juostoje arba informuoti apie nepageidaujamus pranešimus kreipdamasis į Pardavėją išsiųsdamas pranešimą el. p. [email protected] 

 1. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

 • Kiekvienos Internetinės parduotuvės Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės. 
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 
 • Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims ar Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią Prekių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių Prekių aprašymuose Internetinėje parduotuvėje bei detalizuojamas Prekės garantiniame talone. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų. 
 • Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. 
 • Jeigu Pirkėjui yra parduodama nekokybiška Prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti Prekę pataisyti arba ją pakeisti tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai reikalavimo neįmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
  • Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų; 
  • Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą; 
  • tai, ar kitokio reikalavimo įvykdymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui. 
 • Pardavėjas turi teisę atsisakyti užtikrinti tinkamą Prekės kokybę, jeigu Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant aplinkybes, nurodytas Taisyklių 15.5 punkte. 
 • Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti sumažinti Prekės kainą arba nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu:
  • Pardavėjas Prekės nepataisė ar nepakeitė arba Pardavėjas, pagal Taisyklių 15.6 punktą atsisakė užtikrinti tinkamą Prekės kokybę; 
  • Prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti Prekės kokybę; 
  • Prekės trūkumas yra esminis, neproporcingai apribojantis galimybes įgyvendinti Pirkėjo reikalavimus Prekę pataisyti ar ją pakeisti tinkamos kokybės Preke; 
  • Pardavėjas pareiškė arba iš aplinkybių yra aišku, kad Pardavėjas per protingą terminą neužtikrins tinkamos Prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui. 
 • Savo pasirinkimą dėl teisių, susijusių su netinkamos kokybės Prekių įsigijimu, įgyvendinimo Pirkėjas gali išreikšti tik kartu grąžindamas Prekę Pardavėjui. 
 • Pirkėjas negali nutraukti pirkimo – pardavimo sutarties, jei Prekės trūkumas yra nedidelis. 
 • Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti šioje Taisyklių dalyje nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie Prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos. 
 • Pirkėjo sumokėti pinigai už netinkamos kokybės Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui arba įrodymo, jog Prekė buvo išsiųstą Pardavėjui, pateikimo. 
 • Pardavėjas teikia Prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo. 

 1. PREKIŲ RŪŠIAVIMAS IR KAINŲ INDIVIDUALIZAVIMAS

 • Internetinėje parduotuvėje pateikiamos Prekės automatiškai rūšiuojamos pagal naujausiai įvestas Prekes, kurios pateikiamos pradžioje. 
 • Prekės Pirkėjo pasirinkimu papildomai Internetinėje parduotuvėje gali būti rūšiuojamos:
  • pagal taikomą akcijų dydį – nuo didžiausios iki mažiausios taikytinos akcijos; 
  • pagal Prekių perkamumą – nuo Pardavėjo daugiausiai parduodamų iki mažiausiai parduodamų; 
  • pagal Prekių aktualumą – populiariausios tos kategorijos Prekės, kurias kiti Pirkėjai įsigijo arba ieškojo dažniausiai; 
  • pagal Prekių pavadinimą – nuo A iki Ž ir atvirkščiai; 
  • pagal Prekių kainą – nuo mažiausios iki didžiausios ir atvirkščiai; 
 • Internetinėje parduotuvėje Pardavėjo nėra vykdomas Prekių rūšiavimas pagal Prekių tiekėjų ar kitų suinteresuotų trečiųjų asmenų apmokamą reklamą. 
 • Internetinėje parduotuvėje Pardavėjo vykdomas kainų individualizavimas atskiriems Pirkėjams, t.y. įstojusiems į Pinkpharma lojalumo programą, taikomos atskiros kainos/nuolaidos. 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje nesuteikia Pirkėjams galimybės pateikti atsiliepimus apie Prekes. 
 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 • Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti, pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją paštu [email protected] arba telefonu 8 647 38271 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. 
 • Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Pardavėjo vyksta valstybine lietuvių kalba.
Pirkinių krepšelis
Prisijungti

Dar neturite paskyros?

Pradžia
Meniu
0 Norų sąrašas
0 daiktų Krepšelis